Interior Designer: Dalia Jakeliūnaitė
Photographer: Kernius Pauliukonis
„ŠALTINIŲ NAMAI“