Client: MONIER
Photography: Kernius Pauliukonis
Postproduction: Robertas Gaudiešius